Intelligenskvotient

Intelligenskvotient
Intelligenskvotienten er et mål for en persons generelle intelligens. Den måles i intelligenstests. Intelligenskvotient forkortes IK eller hyppigere IQ (engelsk).
Definitionen af IQ angiver at det hyppigst forekommende intelligensniveau i befolkningen får IQ 100 og at de øvrige værdier er normaltfordelt med en standardafvigelse på 15, 16 eller 24, alt efter hvilken skala man bruger.
Standardafvigelse 15 er den mest brugte. Og efter den skala har ca. 2% af befolkningen en IQ på 130 eller derover.
Intelligenstests kalibreres således at den giver et resultat, der svarer til definitionen. Da befolkningens intelligens de sidste 20 år er steget en del, er en IQ på 100 højere end det var for 20 år siden.
En normal intelligenskvotient ligger i området 90 - 110. Genier som Leonardo Da Vinci, Einstein og Isaac Newton menes at have haft intelligenskvotienter over 150.
Verdens meste intelligente menneske menes, at have været amerikaneren William James Sidis (1898-17 juli, 1944 ), som angiveligt havde en IQ, der lå et sted mellem 250 og 300! Han lærte for eksempel sig selv latin som treårig.
Klassiske IQ betegnelser (skala ukendt, formentlig SD 24):
10 181- 200+ Supergeni
166-180 Stort geni
145-165 Geni
132-145 Særdeles begavet
121-131 Begavet
111-120 Over normalen
90-110 Gennemsnit
80-89 Lavt gennemsnit
68-79 Langsom
67-50 Mentalt retarderet
25-49 Evnesvag
Under 25 Idiot

Danske encyklopædi.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • intelligenskvotient — in|tel|li|gens|kvo|tient sb., en, er, erne …   Dansk ordbog

  • Mensa — er en international forening, stiftet i England i 1946, med det formål at give intelligente mennesker fra alle samfundslag mulighed for at mødes under afslappede former. Det er en non profit organisation uden politiske eller religiøse… …   Danske encyklopædi

  • IQ — (el. iq) (fork. for intelligence quotient (intelligenskvotient)) …   Dansk ordbog

  • iq — (el. IQ) (fork. for intelligence quotient (intelligenskvotient)) …   Dansk ordbog

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”